Публикации в СМИ о «Сокол Текникс»


Ссылка на публикацию: http://imenno.ru/2017/11/20/425444/

 


Ссылка на публикацию: http://newsroom.su/?p=77113

 


Ссылка на публикацию: http://www.gosrf.ru/partnersnews/1487/

 


Ссылка на публикацию: http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/40082962/

 


Ссылка на публикацию: https://ufirms.ru/world-2/yubiley-stolichnoy-kompanii-sokol-tek.html

 


Ссылка на публикацию: http://elport.ru/news/yubiley_stolichnoy_kompanii_sokol_tekniks_pyat_let_r_19761

 


Ссылка на публикацию: http://123ru.net/moscow/123339700/

 


Ссылка на публикацию: http://www.finatica.com/companies/794097/news/1098fe40-ba90-4534-9544-abc73530987b/

 


Ссылка на публикацию: http://msk24.net/cnews2432.html

 


Ссылка на публикацию: http://pro-msk.ru/offer/1366-jubilej-stolichnoj-kompanii-sokol-tekniks-pyat-let-raboty-na-rossijskom-rynke-postavok-aviazapchastej

 


Ссылка на публикацию: http://web555.ru/pressa?razdel=1&sub=1&object=10400